S’habilitarà una zona verda al Barranquet

Una modificació puntual del pla general permetrà adquirir una zona verda al Barranquet. Fase de consulta prèvia.

Descarregar

El conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas S.L., permetrà subsanar la manca de dotacions públiques en l’àrea urbana del Barranquet i el augment de l’oferta de sòl industrial del polígon Mas de Tous.

Així, es reubicarà 400m2 de zona verda situats al carrer Manchester en la parcel·la situada al número 2 del carrer Xiquet Jesús de Praga.

A més d’aquesta modificació també hi ha una altra relativa a la zona SRC-IBM en fase de consulta prèvia http://lavallbona.com/modificacio-puntual-no-7-del-pla-general/

[Redacció]