Què passa amb la recollida selectiva d’envasos i paper cartó?

El Consorci València Interior responsable de la deficient recollida dels contenidors blau (paper-cartó) i groc (envasos lleugers).

Aquest mitjà ha tingut accés a la documentació què inicia el procés de separació de competències municipals relatives a la retirada de tot tipus de residus. Aquells actes administratius iniciats el 2009, concretament al plenari que celebrà la corporació local de l’1 d’octubre, suposaren la delegació de competències:

Pel que fa a la gestió de la recollida selectiva de paper-cartró i envasos lleugers, la capacitat municipal fins aleshores, passà a ser exclusiva del Consorci Valencia Interior. Aquest acord autoritza, en el cas de que la mateixa assemblea del CVI assumisca la prestació del servei de recollida de paper-cartró, envasos lleugers i vidre, l’ajuntament de la Pobla, s’integrarà en el consorci i li encomanarà el servei de recollida selectiva d’aquests residus.

Aquell mateix acord de 2009, facultava a l’alcaldessa per a dictar quant actes administratius foren necessaris per a facilitar executar dit acord. La qual cosa feia impossible qualsevol alternativa de gestió a la voluntat de l’equip de govern de torn.

Un any després, el CVI modifica el contracte de la concessió per a incloure a Ecored per encomanar-li la recollida de paper-cartró i envasos. Segons el reglament de recollida del consorci, dit acord deuria d’acomplir amb el que estableix el document signat: “Una vegada adherit el Consorci al conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana i l’entitat Ecoembalajes España S.A., aquest haurà de cedir els drets que dimanen d’aquest conveni a l’Empresa Concessionària del Servei, amb la finalitat de poder ser compensat de els costos de derivats de la prestació del servei de recollida d’envasos lleugers i paper-cartró“.

Realitat actual

Després de l’adhesió a Ecoembes i a Ecovidrio, totes dues signades el 2014, ens trobem amb una realitat que posa de manifest una gestió molt dolenta per als interessos concrets de l’ajuntament de la Pobla. En eixe sentit cal significar una sèrie de fets que comporten els següents resultats:

  • Desapareix una competència municipal pròpia com és la gestió dels residus d’envasos lleugers, paper-cartró i vidre.
  • Freqüències de recollida 1 dia a la setmana paper-cartró i 1 dia a la setmana envasos.
  • Desapareix la interlocució directa amb Ecoembes i Ecovidrio.
  • Desapareix la compensació econòmica i la gestió de contenidors grocs i blaus. No es pot ampliar el número d’aquests contenidors.
  • L’UTE obté tot el benefici de la separació selectiva dels nostres contenidors.

A més, el Consorci València Interior (CVI), a través de la seua concessionària UTE Ecored, Urbaser, ofereix un servei deficient a les veïnes i veïns de la Pobla de Vallbona (també a la resta de la comarca). Això agreuja la concepció ciutadana sobre el reciclatge i la separació selectiva de residus transmetent missatges contradictoris, d’una banda insten que separem més en origen i per un altre limiten freqüències i nombre de contenidors en el municipi.

És obligació del Consorci València Interior donar resposta a les necessitats actuals de la societat en matèria de recollida selectiva i si no pot donar-les, el que cal és adaptar el contracte o conveni a una nova realitat o deixar als municipis fer la seua pròpia gestió en origen.

En qualsevol cas, és molt important informar a la ciutadania per tal de que prenga consciència i sàpiga que tot allò que es tira als contenidors de vidre (verd), envasos (groc) i blau (paper-cartró) NO ES COBRA EN EL REBUT DE LA TAXA DE REVALORACIÓ DE RESIDUS, per la qual cosa cal utilitzar-los sempre. Un ús normalitzat d’aquests contenidors comporta una rebaixa en la taxa que paguem al consorci ja que no entra fem mesclat en les plantes. A major ús es podrà exigir major servei al Consorci, per la qual cosa des d’ací fem una crida per a usar, com més millor, els contenidors de separació selectiva. QUAN MÉS RECICLEM, MENYS PAGUEM!!

 Fonts: Documentació i Consorci Valencia Interior

[Redacció]