La Pobla de Vallbona i la nova llei d’estructures agràries

La Pobla de Vallbona és un dels primers municipis que ha incorporat el sentit de la nova llei d’estructures agràries, què preten millorar les explotacions i seguir fent de l’agricultura una de les nostres raons de ser.

El nostre municipi ja porta uns anys (des de 2016) fent possible que les terres abandonades per la crisi i l’especulació urbanística que es quedaren al tall del negoci de fa uns anys, ara tornen a ser el que han segut sempre: camps i conreu.

Gràcies  a l’aprovació per unanimitat a les Corts valencianes la setmana passada, aquesta llei d’estructures agràries, que busca aconseguir que les explotacions siguen “més viables”, recull la creació d’una Xarxa de Terres per a mobilitzar parcel·les i facilitar el seu ús i aprofitament a qualsevol persona física, jurídica, pública o privada.

L’objectiu d’aquesta norma és millorar les estructures agràries per a “garantir la viabilitat econòmica, social i ambiental de les explotacions i l’obtenció de rendes agràries suficients que asseguren unes òptimes condicions de vida als seus titulars”.

A més, aquesta llei dona resposta als problemes que té el camp valencià, com són la fragmentació de les parcel·les, la falta de cultura de gestió en comú i la manca de mobilitat de terres, ja que evita l’abandonament del camp i la falta de relleu generacional; revitalitza i fa viables les explotacions; permet que els agricultors visquen dignament del seu treball, i afavoreix l’accés a la terra a les persones joves”.

Entre les seues novetats es troben la creació de la figura de l’agent dinamitzador com a persona que impulsarà tècnicament la gestió del territori; la definició del sòl agrícola infrautilitzat, i la creació d’una Xarxa de Terres i d’una figura de la Iniciativa de Gestió Comuna (IGC).

En el nostre municipi, la posada en marxa del banc de terres, així com la configuració d’una subvenció agrària als camps que estiguen en cultiu (de fins a 230€/ha), fan que a poc a poc el paisatge i l’horta de la Pobla de Vallbona es vaja recuperant.

Un dels casos que ens agradaria destacar és el de la Llimera, un cas d’èxit d’aquest banc de terres. Lluís García, amo de la terra que per edat ha de deixar de cultivar-les, Bernat gent jove que accedeix a la terra i posa en marxa una tenda online de venda de productes ecològics i que col·labora amb diferents agricultors locals per a configurar cistelles. El projecte així concebut aconsegueix, recuperar terres, relleu generacional, rendibilitat econòmica, recuperar l’horta, tot són avantatges.

[Redacció]