La contaminació lumínica.

La seua manifestació més evident és l’augment de la lluentor del cel nocturn, fent desaparèixer estreles i altres objectes celestes.

Què és?

Pot definir-se com l’emissió de flux lluminós en intensitats, direccions, rangs espectrals o horaris innecessaris per a la realització de les activitats de la zona on estiguen instal·lades les llums.

Un ineficient i mal dissenyat il·luminat exterior, que envia la llum cap al cel; la falta de regulació de l’horari d’apagat d’il·luminacions monumentals, publicitàries o ornamentals; l’ús de potències excessives… generen contaminació lumínica.

La seua manifestació més evident és l’augment de la lluentor del cel nocturn, fent desaparèixer estreles i altres objectes celestes.

Quines conseqüències té?
 • Malbaratar energia i diners.
 • Provocar enlluernaments i empitjorar la seguretat viària i ciutadana.
 • Intrusió lumínica. L’entrada de llum artificial exterior en els habitatges provoca perduda de qualitat de vida, alteracions del somni.
 • Pèrdua del patrimoni cultural i científic en fer invisible el cel estavellat.
 • Sobreexplotació dels recursos naturals. Contribueix al canvi climàtic i a la generació de residus (diòxid de carboni, substàncies radioactives).
 • Danys al mig nocturn. Afecta animals, insectes i plantes, causant problemes d’orientació, alteracions en els seus cicles biològics, desajustaments poblacionals.
 • Contaminació per residus de llums utilitzats (llums de vapor de mercuri).
Es pot evitar?

En la seua major part, sí. Impedir la contaminació lumínica no és “viure a les fosques”, ni fa disminuir la visibilitat nocturna, ni la seguretat.

Es tracta d’il·luminar de forma adequada i eficient, evitant l’emissió de llum directa a l’atmosfera i emprant la quantitat de llum estrictament necessària dirigint-la allí on necessitem veure: cap al sòl.

Il·luminant bé emprarem menys diners i energia, veurem millor, aconseguirem major qualitat de vida i preservarem el mig nocturn.

Proposant solucions
 • Impedir l’emissió de llum per damunt de l’horitzontal i dirigir-la cap al sòl.
 • Emprar de forma generalitzada lluminàries amb pantalles on el flux lluminós de les quals es dirigisca només cap avall.
 • Usar llums d’espectre poc contaminant i gran eficàcia lluminosa, preferentment de vapor de sodi a baixa pressió –VSBP- o de vapor de sodi a alta pressió –VSAP-, amb una potència adequada a l’ús.
 • Il·luminar només aquelles àrees que ho necessiten, sempre dalt cap avall i sense deixar que la llum escape d’aquestes zones.
 • Ajustar els nivells d’il·luminació en el sòl als recomanats per organismes com l’Institut Astrofísic de Canàries o la Comissió Internacional d’Il·luminació.
 • Regular l’apagat d’il·luminacions monumentals, ornamentals i publicitàries.
 • Prohibir canons de llum o làser o qualsevol projector que envie la llum cap al cel.
 • Reduir el consum en hores de menor activitat, de matinada, usant reductors de flux i/o apagant les lluminàries innecessàries.

És fonamental l’aprovació d’ordenances municipals i de legislacions autonòmiques veritablement eficaces que protegisquen el mig nocturn i previnguen la contaminació lumínica i tinguen sempre en compte els estudis científics i les normatives europees més avançades en aquest àmbit.

[Ecologistes en Acció]