El sector agrari reclama alternatives per a la reubicació de la Cambra Agrària

L’ajuntament no ha complit amb el Decret pel que fa a la reubicació de les organitzacions agràries, després del desallotjament dels locals que fins ara ocupaven.

Ja fa més de tres anys que les distintes organitzacions agràries varen reclamar a l’ajuntament millores en les instal·lacions ara desmantellades pel perill de ruïna imminent. Però el problema s’ha agreujat després de l’abandonament precipitat a instàncies de l’ajuntament i, sobretot, pel l’alternativa oferta als diferents grups i associacions, els quals han vist empitjorada la seua situació.

Així doncs, el sector agrari de la Pobla ha fet arribar a l’equip de govern una petició signada per tots els col·lectius on es demana una reubicació que contemple el que diu la norma, concretament el Decret 161/1994 del Govern Valencià, el qual insta a l’administració local perquè habilite locals amb les mateixes característiques que els referits a les antigues cambres agràries.

En 1994, el Govern Valencià delega als ajuntaments de la Comunitat Valenciana les competències de les extingides cambres agràries, les funcions d’interés general agrari i la titularitat dels béns, drets i obligacions.

El decret obliga als ajuntaments a destinar l’ús d’aqueix patrimoni a finalitats i serveis d’interés general agrari.

A més, els ajuntaments no podran procedir a l’alienació dels immobles integrants del patrimoni que se’ls atribuïsca, llevat que s’adquirisca o permute per un altre de igual o superior valor, situat en el mateix àmbit territorial de la cambra agrària extingida titular originàriament del bé immoble que pretén vendre’s, i es destine a finalitats d’interés general agrari.

En l’edifici de l’antiga “La Cens” estava situada la Cambra Agrària, immoble que ha sigut precintat i que serà enderrocat en un futur.

La solució del govern municipal, Compromís, PSPV, CUPO i Contigo, ha sigut reubicar a totes les entitats del sector en una aula del Centre Social i disposar l’arxiu de totes, en el soterrani del Centre. El lloc ha sigut molt criticat per les organitzacions agràries per la falta d’espai i per com s’ha procedit pel que fa a la comunicació del desallotjament (tant per les formes com per el fons) i s’anuncien altres mesures per a fer complir el decret.

Què passarà llavors amb el patrimoni de la Cambra Agrària? Per què el sector agrari no és reubicat en un local de similars dimensions al que tenien actualment com especifica el Decret?

El sector agrari de la Pobla de Vallbona ja ha sol·licitat una alternativa d’ubicació, tenint en compte que l’edifici on està actualment la Policia local quedarà buit pròximament, pot ser eixe edifici puga complir temportalment amb les necessitats assenyalades.

Cert és que les Cambres Agràries, i els representants del sector, decret en mà, tindran molt a dir en les pròximes dates. Estarem a l’aguait.

[Redacció]