El moviment associatiu fomenta la millora de la participació ciutadana

La Pobla de Vallbona és un municipi amb molta activitat associativa i civil. Hi ha entitats que treballen pel benestar de grups en risc de discriminació per causes diverses, hi ha associacions que ajuden a la població, a la comarca, a l’Estat i fins i tot a altres països organitzant no sols recaptacions de fons sinó actuacions concretes als països d’origen que milloren la qualitat de vida de moltes persones menys afavorides.

Tenim un registre d’aquestes entitats, independent del Registre General d’Associacions, que té com a objectiu permetre conéixer totes les existents a la Pobla de Vallbona, les seues finalitats i la seua representativitat, siguen de caràcter veïnal o social.

Al citat cens consten 152 registres tan diversos com el Centre d’Estudis Locals de La Pobla de Vallbona (CEL), l’associació de dones gitanes “Nuevo Renacer”, ASDISP (Associació de persones amb discapacitat), l’entitat LGTBI Mirall Camp de Túria, la comunitat islàmica, el Projecte Animalista La Pobla de Vallbona (PAP), el grup scout Alba, Quercus Camp de Túria, Tyrius (l’associació de mestresses de casa i consumidores), l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzhèimer, Les associacions de mares i pares dels diferents centres educatius (les AMPES), per descomptat l’associació de Comerciants i Professionals i multitud d’associacions de veïns.

Algunes d’aquestes són de caràcter lúdic, altres responen a la voluntat de posar en comú necessitats i interessos, com ara les de pares i mares o les de consumidors i veïns, unes altres es dediquen a la defensa dels animals (PAP, per exemple) o de les persones vulnerables per patir malalties, per la seua religió o ètnia, pel fet de ser dones o de tindre una sexualitat o una identitat de gènere divergent, etc. A la fi totes tracten de millorar d’alguna manera la vida de les poblanes i poblans i per a això no sols es reuneixen, debaten i organitzen actes sinó que fan activitats per a conscienciar, recapten fons per a poder continuar en la seua feina i mantenen una xarxa d’interessos i contactes entre el veïnat tant del nucli urbà com de les diverses urbanitzacions que conformen la localitat.

L’ONG “Juntos por Senegal”, per exemple, va celebrar el dia 5 de juliol a l’Auditori de la Casa de la Cultura de la Pobla un festival per a la recaptació de fons i va estar pressent a la darrera Fira del Llibre junt amb el Centre d’Estudis locals, editorials i associacions que potencien l’activitat cultural i el coneixement d’aquells temes que afecten el poble. Càritas, un altre exemple, recull roba i joguines durant tot l’any al local que tenen enfront de La Cisterna i després de seleccionar-la la reparteixen entre qui la necessita i demana. Les entitats esportives, un exemple més, no sols practiquen activitats físiques (karate, excursionisme, atletisme…) tos l’any sinó que programen exhibicions i competicions que fins i tot estan convertint-se en referents nacionals de cada disciplina (per exemple l’Escola de Ball Esportiu que celebra encontres en la pobla i participa en els d’altres localitats, o l’escola de patinatge, que va sembrant èxits a les competicions de tot arreu).

És de reconéixer que l’Ajuntament ha defés els darrers anys una política municipal de foment de l’associacionisme veïnal però amb la gestió de Javier Descalzo a l’anterior legislatura l’eina fonamental respecte al moviment associatiu es va fomentar en la millora de la participació ciutadana. Ara podem gaudir de l’èxit d’aquesta iniciativa de diverses formes: amb la comunicació directa i efectiva que tant els particulars com les entitats associatives tenen amb l´Ajuntament; amb l’elecció de cert percentatge d’inversió dels pressupostos municipals que, per votació, poden destinar-se a la millora de serveis veïnals, al foment d’activitats diverses o a la construcció d’espais per a gaudir de les activitats més demandades pels habitants de la Pobla de Vallbona.

Si voleu consultar el registre d´entitats de la Pobla de Vallbona podeu fer-ho ací:

http://dades.lapobladevallbona.es/va/registros/6