El canvi agrari que comença des de la base

Per primera vegada en la història, la directiva d’una Organització Agrària té una mitjana d’edat de 37 anys. Quasi la meitat dels seus components són dones, i la seua Secretaria General recau en una jove de menys de 30 anys.

Una de les majors problemàtiques de l’agricultura i ramaderia és l’alarmant envelliment de la seua població activa i la falta de relleu generacional. Recentment, des de Joventuts Agràries de COAG, s’ha denunciat que, si no es prenen mesures dràstiques, en la dècada vinent, 6 de cada 10 agricultors/res entraran en edat de jubilació. El País Valencià compta amb algunes de les comarques de tot l’Estat, segons el cens agrari, amb les majors mitjanes d’edat dels qui cultiven la terra i cuiden dels bestiars.

El passa dissabte 13 d’abril, COAGCV va realitzar el seu congrés, en el qual es va decidir per majoria del 75% d’assistents, modificar la seua denominació a Coordinadora Camperola del País Valencià – COAG (CCPV), i es va elegir per un 87,5% dels vots, una nova Junta Executiva integrada per 7 persones amb els càrrecs de Secretaria General, Secretaria d’Organització, Tresoreria, quatre vocalies i tres suplents. Les i els nous representants d’aquesta Organització Professional Agrària provenen de diverses comarques del territori valencià.

En la resta de l’Estat espanyol, únicament el Sindicat Labrego Galego ha comptat amb la presència de dones en el seu càrrec de major representativitat, no obstant això, fins al moment mai aquest paper havia estat exercit per una dona jove menor de 30 anys.

La nova Junta Directiva comença la seua marxa amb l’objectiu de continuar apostant pel creixement i bon funcionament organitzatiu, i per treballar per un model agrari i alimentari econòmicament just, ambientalment viable, socialment inclusiu i equitatiu.

En paraules de la seua nova Secretària General, Mireia Vidal, agricultora i elaboradora artesanal: “em sent molt agraïda amb totes y tots els sindicalistes que han confiat en mi per a liderar este projecte en els pròxims anys. S’obri una nova etapa en la qual el nostre principal repte és ser més horitzontals dia a dia”.

Per a això, la nova Executiva de la Coordinadora Camperola del País Valencià – COAG pensa continuar defensant l’agricultura i ramaderia llauradora i familiar enfront de l’agronegoci i altres interessos, reivindicar el paper fonamental dels qui cuiden dels nostres aliments com a base d’una societat, una economia i un entorn pròspers, amb futur i dignes de ser viscuts.

[Redacció. Secretaria General CCPV-COAG]