Aprofundint la lluita feminista

Reivindiquem el feminisme com a posicionament vital de la ciutadania que fa seus els valors de la igualtat, la dignitat i el respecte cap a aquells col·lectius que tradicionalment han estat fora dels circuits de poder de l’heteropatriarcat. El paper dels poders públics, per tant, hauria de limitar-se a generar els mecanismes de participació que faciliten l’articulació de les demandes dels col·lectius feministes en l’àmbit polític. Rebutgem qualsevol intent de dirigir o dominar un moviment social, cultural, filosòfic i polític que en l’estat espanyol ha estat sempre tan unit a la ciutadania, al carrer. L’excessiva institucionalització o direcció del feminisme  només contribueix a la seua desactivació. Deixem, per tant, que siguen les dones i homes feministes els que lideren les iniciatives a través d’associacions i plataformes ciutadanes per a no perdre, en cap moment, contacte amb la realitat. Si reprenem l’eslògan del feminisme nord-americà dels anys 70, ‘El personal és polític’, no ens oblidarem que feminisme és facilitar la conciliació familiar, la co-responsabilitat en l’àmbit domèstic, la lluita contra la precarietat laboral de les dones i d’altres aspectes als quals se’ls ha de donar resposta des de les nostres institucions públiques. No obstant això, respectem que la iniciativa, el camí, l’han de marcar les activistes. El feminisme liberal o més institucionalitzat ha volgut convèncer-nos que els avanços en l’apoderament de les dones depenen únicament de la legislació i les polítiques públiques. Desgraciadament, Espanya, amb una de les legislacions més avançades en igualtat d’Europa, no lidera la igualtat efectiva. El 8 de març de 2018 va ser la constatació que el moviment feminista, integrat per diferents perspectives com l’ecofeminisme, el feminisme antiespecista, el feminisme radical, per nomenar alguns, demandava unitàriament canvis culturals profunds i duradors que transformen esferes tals com la justícia, l’economia, les relacions interpersonals i l’educació. En definitiva, el feminisme ha de ser una eina de transformació social