Una modificació puntual del pla general permetrà adquirir una zona verda al Barranquet. Fase de consulta prèvia.

Descarregar

El conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la mercantil Levantina de Sílices y Arcillas S.L., permetrà subsanar la manca de dotacions públiques en l’àrea urbana del Barranquet i el augment de l’oferta de sòl industrial del polígon Mas de Tous.

Així, es reubicarà 400m2 de zona verda situats al carrer Manchester en la parcel·la situada al número 2 del carrer Xiquet Jesús de Praga.

A més d’aquesta modificació també hi ha una altra relativa a la zona SRC-IBM en fase de consulta prèvia http://lavallbona.com/modificacio-puntual-no-7-del-pla-general/

[Redacció]