En 2015 es va posar en marxa un nou programa de beques per a facilitar que els joves de les famílies amb menys recursos del municipi participen en les activitats de les Escoles Esportives i que ningú es quede fora per raons econòmiques.

Es fixen como objectius el promocionar l’esport entre la població escolar i fomentar hàbits higiènics i saludables a través de la iniciació esportiva i consolidar les entitats esportives de la localitat.

La beca pot arribar al 100% està dirigida a persones empadronades en la Pobla de Vallbona menors de 16 anys. Com a requisit per a ser becat caldrà assistir i participar de manera activa durant tot el curs en les activitats de l’escola esportiva triada. Per a la concessió d’estes subvencions es te en compte principalment la situació econòmica de la unitat familiar.

Podeu consultar ací les bases i, en tot cas, emplenar la instància.

[Redacció].