La contrucció dels col·lectors estructurals i principals tindrà un cost màxim de 4.500 euros per propietari

L’ajuntament de la Pobla de Vallbona ha elaborat l’avantprojecte que permetrà connectar 1.123 xalets al sistema de clavegueram públic del municipi. Amb aquest estudi, l’ajuntament pretén donar solució al problema generat durant dècades en la zona nord del municipi amb un creixement urbanístic que no va preveure serveis bàsics com el clavegueram i la connexió amb la depuradora.

Des de l’ajuntament es considera que és fonamental permetre que les urbanitzacions es connecten a la depuradora i evitar que els veïns hagen de recórrer a fosses sèptiques. “Es tracta d’un requisit legal, però també d’una mesura mediambiental i de salut pública, perquè cal evitar que es puguen produir abocaments en els aqüífers que puguen afectar la qualitat d’aigua”.

En l’avantprojecte realitzat s’ha detectat l’existència de 1.123 xalets construïts en urbanitzacions que no estan connectades a cap depuradora. L’objectiu és realitzar la construcció de col·lectors principals que permeten acostar el clavegueram a totes les urbanitzacions i a partir d’ací que els habitatges es connecten a la xarxa.

L’ajuntament ha estimat un cost màxim de 4.500 euros per propietari que pot veure’s reduït en funció de les rebaixes en les licitacions, les noves connexions a l’aigua potable i les ajudes europees i d’altres administracions. El cost serà repercutit en la factura als veïns afectats en un termini de 10 anys o superior per a facilitar el pagament.

Una vegada realitzats els col·lectors estructurals i principals, cadascun dels nuclis urbans hauran d’escometre les obres d’urbanització per a connectar els seus habitatges al col·lector principal.

 

[Redacció.]